oferta
Szkolenia
Scroll Down
Rozwiń menu

Szkolenia z prawa rodzinnego dla pracowników oświaty

 

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji prawnych nauczycieli i personelu placówek oświatowych w obszarze prawa rodzinnego. Uczestnicy będą zdolni do rozpoznawania i skutecznego reagowania na sytuacje związane z prawem rodzinnym, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły.

 


Korzyści ze szkolenia z prawa rodzinnego

 

 • Uczestnicy otrzymają konkretną wiedzę i strategie dotyczące rozwiązywania trudnych sytuacji prawnych związanych z prawem rodzinnym w kontekście placówek oświatowych.
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i reakcji na sytuacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczniów i placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego.
 • Zwiększenie umiejętności uczestników w interpretowaniu oraz stosowaniu podstawowych regulacji prawnych dotyczących opieki i władzy rodzicielskiej.
 • Uczestnicy będą gotowi podejmować trafne decyzje w sytuacjach wymagających zgody rodziców, reprezentacji dziecka, czy podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

 

***

 

W naszej codziennej pracy dostrzegamy jak bardzo kwestie dotyczące prawa rodzinnego wkraczają w sferę zainteresowań nauczycieli i środowisk oświatowych.
W momencie prawnego sporu dotyczącego dziecka pomiędzy Rodzicami to szkoła (przedszkole czy też żłobek) staje się często jego mimowolnym podmiotem.

 

 

Edukacja nauczycieli, dyrektorów i opiekunów dzieci w zakresie prawa rodzinnego

 

Kierunki związane z przekazywaniem informacji o uczniu, odbieraniu go z zajęć lekcyjnych, podejmowaniem różnych decyzji dotyczących jego kształcenia – mogą stawiać placówkę oświatową w trudnych sytuacjach. Nie mówiąc już o przypadkach skrajnych takich jak przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne, sprawy karne nieletnich czy też ich demoralizacja.

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Kancelaria Legal Salutaris proponuje Państwu przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu Prawa Rodzinnego – w tych aspektach, które dotyczą codziennego funkcjonowania placówek oświatowych.

 

W swojej ofercie nie chcemy iść w kierunku przeprowadzania „suchych” wykładów. Intencją naszą jest pomóc Państwu w sposób najlepszy jak możemy, czyli przez pełną interakcją z uczestnikami omawianego cyklu szkoleń. Chcemy to uzyskać poprzez zaproponowanie Państwu kierunku warsztatowego, w którym to chętnie zajmiemy się szczegółowym omówieniem konkretnych trudnych przypadków, z którymi zetknęli się Państwo w swojej pracy (dotyczących Prawa Rodzinnego), „rozebraniem” ich na „części pierwsze” i przedstawieniem metodologii działania, która ma na celu oprócz rozwiązania problemu także przede wszystkim zagwarantowaniu Państwu bezpieczeństwa prawnego.

 

 

Zakres szkolenia z kluczowych kwestii prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

 1. Podstawowe regulacje prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Władza rodzicielska i zasady reprezentacji dziecka przez rodziców.
 3. Kto jest uprawniony do podpisywania zgód i dokumentów dotyczących dziecka.
 4. Zgoda na religię, wycieczkę itp.. w jakich przypadkach konieczna jest zgoda obojga rodziców.
 5. Kto jest uprawniony do odbioru dziecka ze szkoły.
 6. Co zrobić, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni nie odbiorą na czas dziecka ze szkoły.
 7. Czy można rozmawiać o dziecku (jego zachowaniu, postępach w nauce) także z rodzicem, z którym dziecka na co dzień nie zamieszkuje.
 8. Co zrobić, jeżeli rodzic odbierający dziecko jest pod wpływem alkoholu.
 9. Co zrobić, jeżeli jeden z rodziców prosi o niewydawanie dziecka drugiemu rodzicowi.
 10. Co zrobić, jeżeli rodzic łamie sądowe orzeczone kontakty z dzieckiem i np. przychodzi po dziecko w innych dniach, niż wskazane w orzeczeniu.
 11. Co zrobić, jeżeli do placówki oświatowej przychodzą osoby trzecie i proszą o umożliwienie im kontaktu z uczniem.
 12. Jak powinien wyglądać wyrok lub postanowienie sądu, podlegające wykonaniu.
 13. Co zrobić, jeżeli na dokumentach, na których wymagamy podpisów obojga rodziców znajduje się tylko podpis jednego z nich.
 14. Kto powinien podpisać kartę zgłoszenia oraz deklaracji.
 15. Co może zrobić rodzic , jeżeli drugi nie wyraża zgody w sprawach dziecka, w których jest konieczna zgoda obojga rodziców..
 16. Prawny obowiązek informowania odpowiednich organów o zaniedbaniach rodzicielskich, wgląd w istotną sytuację dziecka czy też wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicowi/ rodzicom.
 17. Procedura Niebieskiej Karty. Omówienie czym jest i czemu służy.
 18. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ofiarą jest uczeń.
 19. Procedura umieszczania zdjęcia ucznia w placówce oświatowej lub na stronie internetowej placówki, konsekwencje, odpowiedzialność.

 


Szczegóły oferty szkolenia dla pracowników oświaty

 

 • Grupa docelowa – dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy przedszkoli i żłobków
 • Sposób przeprowadzenia – platforma on-line dostarczona przez naszą kancelarię lub szkolenie na miejscu w placówce.
 • Cykl – proponujemy dwa terminy po ok. 3 godziny. W pierwszej kolejności ok. 3 godzinne omówienie tematów, a potem ok. 3 godzinne warsztaty na których zajmiemy się omówieniem zgłoszonych przez uczestników „przypadków”.
 • Prelegenci – adwokaci, radcowie prawni oraz doradca ds. rodzinnych.
 • Materiały – przydatne w dalszej pracy.

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje kolorowy skrypt zawierający szczegółowe informacje, grafiki oraz opisy poszczególnych zagadnień oraz procedur omawianych podczas szkolenia, w tym:

 • karta rozmowy z rodzicem,
 • karta rejestracji zdarzeń dziecka.

 

 

Kancelaria prawa rodzinnego Gdańsk – Legal Salutarius

 

Kancelaria Legal Salutaris jest spółką oferującą od ponad 13 lat kompleksową opiekę prawną i psychologiczną w pełnym zakresie Prawa Rodzinnego. W skład naszego zespołu wchodzi 9 doświadczonych prawników oraz 2 doradców ds. rodzinnych. Obecnie reprezentujemy naszych klientów w ponad 300 postępowaniach przed sądami rodzinnymi w Polsce. Nasi Klienci otrzymują profesjonalną pomoc w trudnym dla Nich czasie – gdy rozpadają się Ich rodziny.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom pracowników szkół, przedszkoli i żłobków w zakresie kompetentnego i praktycznego wsparcia w sprawach związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą.

 

*** 

Szkolenia mogą otrzymać do 80% dofinansowania z funduszy strukturalnych - wszystkie procedury i niezbędne dokument dotyczące dofinansowania realizowane są przez Legal Salutaris

*** 

 

Chcesz omówić szczegóły – zadzwoń lub napisz:

 

Prezes zarządu Legal Salutaris - Krzysztof Rusinowicz

 

tel.: +48 510 217 792

mail: biuro@legalsalutaris.pl

szkolenia z prawa rodzinnego dla nauczycieli

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl