oferta
Szkolenia
Scroll Down
Rozwiń menu

Standardy ochrony małoletnich w hotelach – 'Lex Kamilek'

 

Lex Kamilek – procedury ochrony dzieci w hotelach

 


Podstawa Prawna 

 

'Lex Kamilek', czyli Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza szereg zmian mających na celu lepszą ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Nazwa ustawy pochodzi od historii ośmioletniego chłopca z Częstochowy, Kamilka, który został zakatowany przez swojego ojczyma.

 

 

Obowiązki właścicieli obiektów noclegowych

 

W kontekście obiektów noclegowych oraz turystycznych, lex Kamilek obowiązuje od dnia 15 lutego 2024 i wprowadza wymóg stosowania Standardów Ochrony Małoletnich.
Ustawa nakłada na podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich obowiązek wprowadzenia i stosowana dokumentu Standardy ochrony małoletnich. Standardy, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju prowadzonych usług, mają określać:

 

  1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem obiektu noclegowego a małoletnim, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
  2. zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie;
  3. zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie obiektu hotelarskiego lub korzystającego z usług turystycznych jest zagrożone;
  4. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego;
  5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu podmiotu do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

 

 

Szkolenia dla kierowników, dyrektorów i personelu hotelowego z 'Lex Kamilek' (nowe standardy meldunkowe i postępowania)

 

Właściciele hoteli i innych obiektów noclegowych muszą zadbać o to, aby ich personel przeszedł odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony dzieci przed przemocą i rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, a także wprowadzić procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.

 

Procedury interwencji muszą obejmować powiadomienie odpowiednich instytucji, takich jak sąd opiekuńczy czy organy ścigania, oraz podejmowania odpowiednich kroków w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

 

 

Kontrole obiektów noclegowych w kontekście spełniania standardów 'Lex Kamilek'

 

Nowe regulacje obowiązują od 15 lutego 2024 roku, a ostateczny termin na ich wprowadzenie upływa 15 sierpnia 2024 roku. Po tym terminie obiekty hotelowe mogą być poddawane kontroli przez lokalne władze, takie jak wójtowie czy burmistrzowie. Będą oni uprawnieni do wizytacji obiektów w celu kontroli dokumentów oraz sprawdzenia, czy procedury są przestrzegane.

 

 

Kary dla obiektów noclegowych za niespełnianie standardów Lex Kamilek

 

Niedotrzymywanie tych standardów i brak wprowadzenia procedur bezpieczeństwa mogą skutkować sankcjami sądowymi, w tym karami finansowymi, które w niektórych przypadkach mogą wynieść do 30 tysięcy złotych.

 

 

Nowe standardy ochrony małoletnich w hotelach – niedogodności dla gości hotelowych

 

Stosowanie takich procedur może być niedogodnością dla ich gości i spotkać się z ich oporem. Pracownicy obiektów noclegowych muszą wiedzieć jakie narzędzia stosować przy wprowadzeniu standardów w szczególności, że nowe przepisy nie wyposażają pracowników i hotelarzy w praktyczne możliwości egzekwowania ich. Największy problem stanowi identyfikacja więzi małoletniego z dorosłym klientem hotelu, gdyż nawet z dowodu osobistego, z paszportu czy z innych dokumentów, nie musi wynikać relacja rodzinna. Często rodzice mają różne nazwiska od dzieci, co jest ich prywatną sprawą.

 


Wpływ ustawy Lex Kamilek na zmiany sprzedaży usług hotelowych / noclegowych

 

Niewłaściwe wprowadzenie standardów może narazić właścicieli hoteli na spadek sprzedaży usług hotelowych, a w najgorszym wypadku na procesy odszkodowawcze. Istotnym jest, aby wprowadzone i stosowane standardy ochrony małoletnich nie godziły w prawa klientów i nie naruszały ich prawa do prywatności.

 

*** 

Szkolenia mogą otrzymać do 80% dofinansowania z funduszy strukturalnych - wszystkie procedury i niezbędne dokument dotyczące dofinansowania realizowane są przez Legal Salutaris

*** 

 

Chcesz omówić szczegóły – zadzwoń lub napisz:

 

Prezes zarządu Legal Salutaris - Krzysztof Rusinowicz

 

tel.: +48 510 217 792

mail: k.rusinowicz@legalsalutaris.pl

szkolenia dla pracowników hoteli lex kamilek

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl