Mediacje Gdańsk

Pomożemy rozwiązać problem
Scroll Down

Mediacje rozwodowe Gdańsk

Jako dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązywania sporu, mediacje rozwodowe, których podejmujemy się także w Gdańsku, stwarzają szansę na to, aby szybciej i mniejszym kosztem osiągnąć kompromis. Zdarzają się sytuację, że nawet po pierwszej wspólnej rozmowie rozstające się strony podpisują ugodę. Z reguły jednak proces ten trwa nieco dłużej i obejmuje od 3 do 5 spotkań.

 

Mediator to osoba neutralna, niezwiązana z żadną ze stron. Ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i korzysta z zestawu technik, narzędzi i zachowań, dzięki którym małżonkowie mają szansę znaleźć rozwiązania w dzielących ich kwestiach. Wypracowane podczas spotkań ustalenia są świadomymi decyzjami i mają trwały charakter. Partnerzy realizują bowiem to, co sami uzgodnili. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że wówczas to nie sąd rozstrzyga, co ma zrobić każda ze stron, lecz sami małżonkowie.

Mediacje_rozwodowe_Gdańsk

Podczas mediacji rozwodowych rozwodząca się para podejmuje próby polubownego rozwiązywania wielu spraw czy problemów, które związane są z organizacją życia rodzinnego. Poza samą formą rozstania się i orzeczenia o winie najczęściej dotyczą one kwestii około rozwodowych, takich jak np. władza rodzicielska czy miejsce zamieszkania małoletnich dzieci.

 

Zaletą mediacji rozwodowych jest m.in. to, że nie uczestniczą w nich świadkowie i umożliwiają one kulturalne rozstanie. Postanowienia, jakie wypracują obie strony, mogą być przedłożone sądowi do zatwierdzenia. Ten z reguły je uwzględnia i orzeka separację lub rozwód.

 

Na mediacje nigdy nie jest za późno. Dlatego warto rozważyć, czy jednak nie spróbować w ten sposób osiągnąć konsensus w sprawach dotyczących przyszłych relacji i ograniczyć maksymalnie cierpienie dzieci.

Skontaktuj się z nami

Mediacje rozwodowe Gdynia i Gdańsk

Mediacje rozwodowe Gdynia

Nie wszystkie sprawy rozwodowe muszą toczyć się z udziałem złych emocji i bez porozumienia w podstawowych kwestiach. Czasami pomocnym rozwiązaniem w tej sytuacji są mediacje. Nie można utożsamiać ich z dążeniem do pojednania i utrzymania małżeństwa. W tym przypadku jest to proces, który ma ułatwić obu stronom komunikację oraz konstruktywny dialog w spornych sprawach. Rozwodząca się para przy wsparciu mediatora stara się zgodnie określić m.in. zasady dotyczące formy, w jakiej odbędzie się rozwód, jak będzie wyglądać opieka nad dziećmi czy rozwiązać kwestie alimentów.

 

Nasza kancelaria zajmuje się mediacjami rozwodowymi na terenie Gdyni. Obecność mediatora już w pewnym sensie nie tylko „łagodzi” atmosferę między rozstającymi się małżonkami, ale pomaga także wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania. Każda ze stron w każdej chwili może wycofać się z mediacji rozwodowych.

 

Podczas wspólnych spotkań nie chodzi o ustalenie, kto ma rację, ale o próbę naprawienia i odbudowania relacji między stronami. Efektem tego jest z kolei zadecydowanie o ważnych dla nich oraz ich najbliższych kwestiach i trzymanie się w przyszłości tych ustaleń.

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

Mediacje rozwodowe

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl