Oferta
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
Scroll Down
Rozwiń menu

Skuteczne negocjacje i mediacje rozwodowe Gdańsk, Gdynia

 

Jako dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązywania sporu, mediacje rozwodowe, stwarzają szansę na to, aby szybciej i mniejszym kosztem osiągnąć kompromis. Zdarzają się sytuacje, że nawet po pierwszej wspólnej rozmowie rozstające się strony podpisują ugodę. Z reguły jednak proces ten trwa nieco dłużej i obejmuje od 3 do 5 spotkań.

 

Mediator to osoba neutralna, niezwiązana z żadną ze stron. Ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i korzysta z zestawu technik, narzędzi i zachowań, dzięki którym małżonkowie mają szansę znaleźć rozwiązania w dzielących ich kwestiach. Wypracowane podczas spotkań ustalenia są świadomymi decyzjami i mają trwały charakter. Partnerzy realizują bowiem to, co sami uzgodnili. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że wówczas to nie sąd rozstrzyga, co ma zrobić każda ze stron, lecz sami małżonkowie.

 

 

Jak wyglądają mediacje rozwodowe? 

 

Podczas mediacji rozwodowych rozwodząca się para podejmuje próby polubownego rozwiązywania wielu spraw czy problemów, które związane są z organizacją życia rodzinnego. Poza samą formą rozstania się i orzeczenia o winie najczęściej dotyczą one kwestii około rozwodowych, takich jak np. władza rodzicielska czy miejsce zamieszkania małoletnich dzieci.

 

Zaletą mediacji rozwodowych jest m.in. to, że nie uczestniczą w nich świadkowie i umożliwiają one kulturalne rozstanie. Postanowienia, jakie wypracują obie strony, mogą być przedłożone sądowi do zatwierdzenia. Ten z reguły je uwzględnia i orzeka separację lub rozwód.

 

Na mediacje nigdy nie jest za późno. Dlatego warto rozważyć, czy jednak nie spróbować w ten sposób osiągnąć konsensus w sprawach dotyczących przyszłych relacji i ograniczyć maksymalnie cierpienie dzieci.

 

Skontaktuj się z nami

 

Nie wszystkie sprawy rozwodowe muszą toczyć się z udziałem złych emocji i bez porozumienia w podstawowych kwestiach. Czasami pomocnym rozwiązaniem w tej sytuacji są mediacje. Nie można utożsamiać ich z dążeniem do pojednania i utrzymania małżeństwa. W tym przypadku jest to proces, który ma ułatwić obu stronom komunikację oraz konstruktywny dialog w spornych sprawach. Rozwodząca się para przy wsparciu mediatora stara się zgodnie określić m.in. zasady dotyczące formy, w jakiej odbędzie się rozwód, jak będzie wyglądać opieka nad dziećmi czy rozwiązać kwestie alimentów.

 

Adwokat mediacje rozwodowe

 

Obecność mediatora już w pewnym sensie nie tylko „łagodzi” atmosferę między rozstającymi się małżonkami, ale pomaga także wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania. Każda ze stron w każdej chwili może wycofać się z mediacji rozwodowych.

 

Podczas wspólnych spotkań nie chodzi o ustalenie, kto ma rację, ale o próbę naprawienia i odbudowania relacji między stronami. Efektem tego jest z kolei zadecydowanie o ważnych dla nich oraz ich najbliższych kwestiach i trzymanie się w przyszłości tych ustaleń.

 

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

prawnik rodzinny gdansk

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl