Oferta
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
Scroll Down
Rozwiń menu

Rozwody Gdańsk - separacje i sprawy rozwodowe

Prawnik rozwody Gdańsk

Prowadzona przez nas kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych w Gdańsku i Gdyni. Prawnik obsługujący tego rodzaju zlecenia jest do dyspozycji Klienta, zanim jeszcze złoży on pozew o rozwód i będzie potrzebował porady prawnej związanej z wszczęciem postępowania oraz orzeczeniem sądu.

 

Zajmujący się tego typu sprawami prawnicy rozwodowi pomagają w bezpieczny sposób przejść przez całą procedurę. To ważne, zwłaszcza kiedy z formalnym rozstawaniem się małżonków wiąże się sprzeczność interesów oraz towarzyszą temu silne emocje. Dlatego udział profesjonalnego i doświadczonego prawnika jest bardzo wskazany podczas sprawy rozwodowej. Zadba on o to, aby zabezpieczyć interes Klienta, którego reprezentuje. Może być dla niego wsparciem prawnym już od chwili podjęcia decyzji o rozwodzie aż do momentu jego orzeczenia, a także w sprawach dotyczącej:

 

W każdym przypadku czuwa on nad terminowym dostarczeniem niezbędnych dokumentów (pism, odpowiedzi, materiałów dowodowych) i stara się maksymalnie odciążyć Klienta nie tylko w kwestiach administracyjnych. Prawnik rozwodowy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudny jest to czas dla każdego małżonka.

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

Prawnik rozwody Gdańsk

Do tego, aby podczas sprawy rozwodowej otrzymać rozwód, nie wystarczy tylko pozew i wola małżonków. Muszą zostać spełnione także określone prawem przesłanki. Trzeba udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i ma trwały charakter. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi łączące dotąd małżonków w sferze:

 • emocjonalnej – wygaśnięcie wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji, ale niekoniecznie już wrogie nastawienie obu stron do siebie,
 • fizycznej – małżonkowie przestali ze sobą obcować cieleśnie.
 • materialnej – małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, nawet jeśli z różnych względów nadal mieszkają razem.

 

Jeśli przywrócenie tych więzi nie jest już możliwe, wówczas ma miejsce trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak, aby sąd mógł go uznać, od tego momentu musi upłynąć pewien czas, a taki stan rzeczy musi potwierdzić postępowanie dowodowe. Pomoc prawnika polega wówczas m.in. na przekonaniu sądu, że ustały wszystkie wspomniane wyżej więzi.
Aby sąd podjął decyzję o orzeczeniu rozwodu, nie może na tym ucierpieć także dobro małoletnich dzieci. Wtedy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Sprawy rozwodowe Gdańsk

Prowadzona przez nas kancelaria stara się, aby większość rozwodów udała się rozstrzygnąć na zasadzie porozumienia między małżonkami. Jego brak nie tylko wydłuża w czasie postępowanie sądowe, lecz wiąże się ponadto z wieloma trudnymi emocjami, a przy tym jest wielkim obciążeniem psychicznym nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Osiągnięcie kompromisu w sprawach związanych zarówno z ustaleniem miejsca pobytu dzieci, uregulowanie kontaktów dzieci z tym małżonkiem, przy którym nie ustalono miejsca pobytu dzieci, jak i podziałem majątku czy alimentów pozwala znacznie przyspieszyć toczące się sprawy rozwodowe w Gdańsku lub Gdyni specjalnym porozumieniu przygotowanym przez kancelarię, a zawartym między małżonkami znajdują się postanowienia w tych właśnie kwestiach. Dzięki temu możliwe są rozwody bez orzekania o winie. Zaoszczędza się wówczas czas i pieniądze.

 

Są jednak sytuacje, w których porozumienie jest nie możliwe, a sąd orzeka rozwód z winy obydwojga małżonków lub jednego z nich. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka jest procesem trudniejszym I znacznie dłuższym, a winę trzeba udowodnić poprzez przedłożenie sędziemu odpowiednich dowodów lub zeznania świadków. Dochodzą również sporne stanowiska w zakresie podziału majątku, opieki nad dzieckiem itd.

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

 

Rozwód Gdynia

Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą rozwód? Przede wszystkim wyrok sądowy na nowo określa, w jaki sposób będzie rozwiązana kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej(może pozostać pełna lub ograniczona, a w pewnych szczególnych sytuacjach wręcz odebrana) – uregulowanie kontaktu z dzieckiem tego rodzica, przy którym nie ustalono miejsca pobytu czy zobowiązania alimentacyjne jednego z rodziców. Materiał dowodowy w tym przypadku jest bardzo ważny, a w jego zgromadzeniu przyda się doświadczony prawnik.

 

Kompetencje prawnika mogą okazać się także niezbędne w momencie, kiedy dojdzie do podziału majątku wspólnego małżonków. To często również bardzo trudny temat, w którym nie zawsze obie strony się zgadzają. Negocjacje prowadzone przez prawnika są wówczas bardzo przydatne. Wypracowane porozumienie w kwestiach majątkowych daje małżonkom możliwość szybkiego podziału majątku na drodze notarialnej. W przypadku sporu w sprawach podziału majątku, małżonkom pozostaje droga sądowa, w tej sytuacji szczególnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo pożądana.

 

Jednym ze skutków rozwodów może być zasądzenie alimentów świadczonych przez jednego małżonka na rzecz drugiego w sytuacji rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy zasądzenie takich alimentów jest znacznie prostsze, gdyż wystarczy udowodnić przed sądem, że w wyniku rozwodu sytuacja małżonka (bez winy) uległa pogorszeniu, takie alimenty zasądzane są dożywotnio (chyba że małżonek je uzyskujący, wstępuje w ponowny związek małżeński). Uzyskanie alimentów od byłego małżonka jest możliwe także w sytuacji gdy małżeństwo kończy się w orzeczeniu winy obopólnej lub bez orzekania o winie. Jednak w tych przypadkach, małżonek musi udowodnić swoje tak zwane skrajne ubóstwo (związane przede wszystkim ze swoim stanem zdrowia) Jednakże takie alimenty są zasądzane na okres maksymalnie 5 lat I z reguły są niższe.

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych od ponad 13 lat. Każą sprawę traktujemy bardzo indywidualnie, gwarantując nasze pełne zaangażowanie I wysoką jakość świadczonych usług. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasi mocodawcy mieli poczucie, że dbamy o ich interesy w sposób właściwy.

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

 

Rozwody Gdańsk

Legal Salutaris obsługuje Klientów z Gdańska i Gdyni. Kancelaria zakresie spraw rozwodowych gwarantuje m.in.:

 • doradztwo prawne jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego bądź o separację,
 • pomoc prawną w sprawach bieżących związanych z już toczącym się postępowaniem rozwodowym lub separacyjnym,
 • Prace doświadczonego prawnika reprezentującego Klienta w sądach obu instancji,
 • przygotowywanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe drugiej strony,
 • spotkanie z pełnomocnikiem przed każdą rozprawą, aby klient czuł się do niej przygotowany
 • kompletowanie wniosków dowodowych w sprawach o rozwód i seperacje,
 • specjalistyczne wsparcie przez 7 dni w tygodniu od 7:00 do 22:00 w przypadku rodzinnych problemów związanych z rozwodem lub separacją,
 • wsparcie ze strony doświadczonych psychologów rodzinnych,
 • prowadzenie mediacji/negocjacji z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem.

 

Każdy Klient kancelarii może być pewien, że nasz prawnik rozwodowy zapozna się z jego sprawą w sposób rzetelny i kompleksowy. To ułatwia ustalenie późniejszej strategii działania. Kompetencje oraz doświadczenie pełnomocnika pozwolą także uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych nieprzyjemności związanych ze sprawą rozwodową.

 

Kancelaria Legal Salutaris pomaga nie tylko mieszkańcom Gdyni i Gdańska.

Masz pytania? Zadzwoń 510-21-77-92

rozwody Gdańsk - kłótnia małżeństwa

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl