Oferta
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
Scroll Down
Rozwiń menu

Adwokat sprawy rozwodowe Gdańsk, Gdynia

Trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego to jedna z podstawowych przesłanek rozwodu. Zanim jednak sprawa rozwodowa trafi do sądu, warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej, jaką oferuje kancelaria Legal Salutaris, działająca na terenie Gdańska oraz całego Trójmiasta. Nasi doświadczeni prawnicy przygotują wszelkie niezbędne pisma procesowe, a także dołożą starań, aby zadbać o interesy Klienta przed sądem.

 

Z doświadczenia wiemy, że rozwody należą do postępowań budzących wiele emocji. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a jego rezultaty są uzależnione od wielu różnych czynników. Zgodnie z artykułem 56 KRiO (Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego) rozwód może zostać orzeczony w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami dojdzie do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi istnieją negatywne przesłanki rozwodowe. Sąd może nie orzec rozwodu, kiedy wystąpi przynajmniej jedna z nich. Chodzi o:

 

 

Nie da się ukryć, że sprawy rozwodowe cechują się znaczną dynamiką, a niejednokrotnie także przyjmują nieoczekiwany obrót. Dlatego tak ważna jest pomoc doświadczonego prawnika, który będzie czuwał nad poprawnym przebiegiem całego postępowania. Prawnicy z kancelarii Legal Salutaris w Gdańsku działają z wyczuciem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem, zawsze szczegółowo zaznajamiając się z faktycznym stanem stosunków pomiędzy małżonkami oraz ich dziećmi. Wiemy, że każda sprawa o rozwód jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego poza bogatą wiedzą z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, każdy z naszych prawników może poszczycić się dobrym przygotowaniem, zdolnością przewidywania rozwoju wydarzeń w trakcie procesu, a także umiejętnością podejmowania odpowiednich działań, prowadzących do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku.

 

Masz pytania? Zadzwoń 510 217 792

 

Zajmujący się tego typu sprawami prawnicy rozwodowi pomagają w bezpieczny sposób przejść przez całą procedurę. To ważne, zwłaszcza kiedy z formalnym rozstawaniem się małżonków wiąże się sprzeczność interesów oraz towarzyszą temu silne emocje. Dlatego udział profesjonalnego i doświadczonego prawnika jest bardzo wskazany podczas sprawy rozwodowej. Zadba on o to, aby zabezpieczyć interes Klienta, którego reprezentuje. Może być dla niego wsparciem prawnym już od chwili podjęcia decyzji o rozwodzie aż do momentu jego orzeczenia, a także w sprawach dotyczącej:

 • separacji,
 • ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • uregulowania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • podziału majątku,
 • ustalenia alimentów.

 

 

Prawnik rozwody i separacje Gdańsk


Do tego, aby podczas sprawy rozwodowej otrzymać rozwód, nie wystarczy tylko pozew i wola małżonków. Muszą zostać spełnione także określone prawem przesłanki. Trzeba udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i ma trwały charakter. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi łączące dotąd małżonków w sferze:

 • emocjonalnej – wygaśnięcie wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji, ale niekoniecznie już wrogie nastawienie obu stron do siebie,
 • fizycznej – małżonkowie przestali ze sobą obcować cieleśnie.
 • materialnej – małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, nawet jeśli z różnych względów nadal mieszkają razem.
   

Jeśli przywrócenie tych więzi nie jest już możliwe, wówczas ma miejsce trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak, aby sąd mógł go uznać, od tego momentu musi upłynąć pewien czas, a taki stan rzeczy musi potwierdzić postępowanie dowodowe. Pomoc prawnika polega wówczas m.in. na przekonaniu sądu, że ustały wszystkie wspomniane wyżej więzi.
Aby sąd podjął decyzję o orzeczeniu rozwodu, nie może na tym ucierpieć także dobro małoletnich dzieci. Wtedy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

 

Sprawy rozwodowe Gdańsk

 

Prowadzona przez nas kancelaria stara się, aby większość rozwodów udała się rozstrzygnąć na zasadzie porozumienia między małżonkami. Jego brak nie tylko wydłuża w czasie postępowanie sądowe, lecz wiąże się ponadto z wieloma trudnymi emocjami, a przy tym jest wielkim obciążeniem psychicznym nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Osiągnięcie kompromisu w sprawach związanych zarówno z ustaleniem miejsca pobytu dzieci, uregulowanie kontaktów dzieci z tym małżonkiem, przy którym nie ustalono miejsca pobytu dzieci, jak i podziałem majątku czy alimentów pozwala znacznie przyspieszyć toczące się sprawy rozwodowe w Gdańsku lub Gdyni specjalnym porozumieniu przygotowanym przez kancelarię, a zawartym między małżonkami znajdują się postanowienia w tych właśnie kwestiach. Dzięki temu możliwe są rozwody bez orzekania o winie. Zaoszczędza się wówczas czas i pieniądze.

 

Są jednak sytuacje, w których porozumienie jest nie możliwe, a sąd orzeka rozwód z winy obydwojga małżonków lub jednego z nich. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka jest procesem trudniejszym I znacznie dłuższym, a winę trzeba udowodnić poprzez przedłożenie sędziemu odpowiednich dowodów lub zeznania świadków. Dochodzą również sporne stanowiska w zakresie podziału majątku, opieki nad dzieckiem itd.

 

Prowadzenie spraw o rozwód – zakres działań

W świetle prawa rozwód to nic innego jak formalne rozwiązanie zawartego związku małżeńskiego, które może zostać orzeczone wyłącznie przez sąd. Celem pomocy niesionej przez prawników z kancelarii Legal Salutaris, działającej na obszarze Gdańska, jest uzyskanie orzeczenia o zakończeniu małżeństwa w jak najkrótszym czasie.

 

W ramach prowadzonych spraw Klientów nasza kancelaria zapewnia:

 • przygotowanie pozwu rozwodowego
 • udział w negocjacjach na każdym etapie złożonego pozwu o rozwód dotyczących między innymi podziału majątku, ustalenia miejsca pobytu, oraz władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z małoletnim dzieckiem itp.,
 • składanie wszystkich niezbędnych pism procesowych w sądzie, mających za zadanie zabezpieczenie interesów Klienta,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami wszystkich instancji,
 • prowadzenie negocjacji mających na celu jak najszybsze i najkorzystniejsze zakończenie sprawy,
 • reprezentacja w przeprowadzeniu rozwodu, kiedy jeden ze współmałżonków jest obcokrajowcem,
 • udzielanie pomocy prawnej w ubieganiu się o alimenty na dzieci lub małżonka,
 • pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym z Klientem w celu przekazywania mu na bieżąco wszelkich informacji, dotyczących aktualnego stanu sprawy,
 • czuwanie nad uzyskaniem klauzuli wykonalności orzeczenia o zakończeniu małżeństwa, która jest ostatnim etapem postępowań w sprawach o rozwody.

 

Kancelaria Legal Salutaris prowadzi sprawy rozwodowe zarówno osób, mieszkających na terenie Trójmiasta, jak i okolic. Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnika w formalnym rozwiązaniu małżeństwa, serdecznie zachęcamy do umówienia spotkania w siedzibie naszej kancelarii.

 

 

Każdy Klient kancelarii może być pewien, że nasz prawnik rozwodowy zapozna się z jego sprawą w sposób rzetelny i kompleksowy. To ułatwia ustalenie późniejszej strategii działania. Kompetencje oraz doświadczenie pełnomocnika pozwolą także uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych nieprzyjemności związanych ze sprawą rozwodową.

 

 

Masz pytania? Zadzwoń 510-21-77-92

Adwokat sprawy rozwodowe Gdańsk, Gdynia

Adres:

Ul. Abrahama 1 A , lokal 3.11

II piętro

80-307 Gdańsk

Dane kontaktowe:

tel.: +48 516 973 576, +48 510 217 792

biuro@legalsalutaris.pl