"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy Tobie"

Prawnicy współpracujący

Adw. Krzysztof Kulwikowski

 • adwokat Krzysztof Kulwikowski związany jest z Legal Salutaris od sierpnia 2013 r.
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • związany z pomorską palestrą od 2010 roku, w roku 2013 wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • specjalizuje sie w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, a także sprawach majątkowych rodzinnych, także w sprawach o odszkodowania i sprawach karnych
 • koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa karnego
 • włada językiem angielskim

Radca prawny Julia Rybczyńska

 • radca prawny Julia Rybczyńska związana jest z Legal Salutaris od czerwca 2018
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • w roku 2016 wpisana listę Okręgowych Izby Radców Prawnych w Poznaniu
 • specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, a także w prawie umów
 • koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa pracy, w tym dot. zakazu konkurencji
 • doświadczenie zdobyła współpracując z wielkopolskimi kancelariami oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz trójmiejskich przedsiębiorstw
 • włada językiem angielskim

Adw. Joanna Gorszewska

 • adwokat Joanna Gorszewska związana jest z Legal Salutaris od czerwca 2019 r.
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, praca magisterska z zakresu procedury cywilnej
 • ukończyła szkołę prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie
 • związana z adwokaturą od 2012 r., w 2018 r. wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach adwokackich, współpracując z kancelariami prawnymi z całej Polski, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw oraz udzielając porad prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna
 • specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego) i prawa gospodarczego. Koncentruje się również na sprawach z zakresu prawa karnego
 • włada językiem angielskim

Zadzwoń: 510 217 792