"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy Tobie"

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Rozwód jest jednym z tych momentów w życiu, któremu towarzyszy wiele emocji. Nawet jeśli odbywa się bez orzekania o winie, to zdecydowanie nie należy do sytuacji łatwych. Chcąc ułatwić naszym Klientom przebrnięcie przez ten trudny czas, nasi adwokaci z Gdyni i Gdańska przygotowali swego rodzaju kompendium rozwodowe.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym, a zarazem koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Nasi specjaliści z kancelarii prawa rodzinnego w Gdańsku i Gdyni wyjaśniają, że taki stan następuje, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne, a także gospodarcze. Jest to możliwe w wyniku działania jednego lub obojga małżonków albo pomimo ich wspólnej troski o to, by małżeństwo przetrwało.

Pozew rozwodowy – gdzie się udać?

Kiedy decyzja została już podjęta, pierwszym krokiem w kierunku rozwodu jest złożenie pozwu. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw rozwodowych jest sąd okręgowy. Wniosek składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez? Poznaj różnice!

Pisma procesowe inicjujące postępowania sądowe mają dwa rodzaje. Pierwsze z nich zawierają żądanie zaniechania orzekania o winie. Drugie natomiast obligują do rozwiązania małżeństwa z winy jednej ze stron. W przypadku obu rodzajów pozwu ważne jest właściwe uzasadnienie. Szczególnie dotyczy to jednak rozwodu z orzeczeniem o winie – przedstawienie stosownych dowodów stanowi wówczas konieczność. Środkami dowodowymi mogą być na przykład:
• zeznania stron,
• zeznania świadków,
• zdjęcia, nagrania audio i wideo,
• sms-y,
• listy,
• rachunki,
• notatki z interwencji policji,
• obdukcje,
• zaświadczenia lekarskie,
• wyrok o znęcanie się nad rodziną,
• zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień,
• wszelkie inne dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Możliwe zakończenia spraw rozwodowych – prawnicy z Trójmiasta wyjaśniają!

Do rozwodu bez orzeczenia o winie dochodzi w przypadku, gdy obie strony jednogłośnie przystają na takie rozwiązanie. W momencie, gdy jeden z małżonków wnosi sprzeciw, sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sprawa rozwodowa kończy się natomiast orzeczeniem winy jednego z małżonków lub z orzeczeniem winy obu stron, gdy postępowanie jednego lub obydwu małżonków narusza ich więzi osobiste, godzi w dobra osobiste drugiego małżonka lub inne dobra o charakterze majątkowym. Pamiętać należy, iż w sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa, a drugiego nieznaczna, sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Zadzwoń: 510 217 792