previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Mediacje

Mediacje rozwodowe Gdynia i Gdańsk

Mediacja (łac. mediatio – pośrednictwo) to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązywania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej, czyli mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych ) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

W ramach systemu prawa i sprawiedliwości jest potrzebą godzenia się.

Mediacja, to forma sprawiedliwości naprawczej, która koncentruje się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Ma służyć naprawie tego wszystkiego, co da się naprawić w najbardziej korzystnym stopniu dla obu stron.

Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowalnego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.

Mediacja w sprawach rodzinnych mogą służyć w rozwiązywaniu wielu spraw czy problemów związanych z organizacją życia rodzinnego. Najczęściej dotyczą spraw okołorozwodowych, z którymi wiążą się władza rodzicielska, sposób rozstania, orzekanie o winie, a także miejsce zamieszkania małoletnich dzieci.

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych przeżyć w życiu rodziny, to kryzys, który pozostawia ślady na psychice wszystkich jej członków. Dziecko jako najsłabszy element życia rodzinnego jest najbardziej narażone na straty emocjonalne. Najtrudniej poradzić sobie z nową niejasną rzeczywistością. Dlatego też tak ważna jest rola mediatora rodzinnego w postępowaniu mediacyjnym, a jednym z jego podstawowych obowiązków jest ochrona interesów dziecka i dbałość, by przejęte ustalenia respektowały jak najpełniej perspektywę i potrzeby dziecka.

mediacje rozwodowe