"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy Tobie"

Oferta wsparcia dla dorosłych i dzieci doświadczających kryzysów w związku z rozpadem rodziny

Warsztaty dla rodziców „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”

Cztery spotkania po 4h, rodzice są rozdzielani do dwóch równoległych grup. Spotkania prowadzone przez psychologa, pedagoga, mediatorów, certyfikowanych trenerów PRIDE

Odpłatność – dla mieszkańców Gdańska do końca 2017 –nieodpłatne

Pozostałe osoby – 400 zł

Trwa nabór do dwóch grup, które rozpoczną spotkania od połowy września.

Warsztaty dla dzieci „Rozwiedzione dzieciństwo”

Warsztat przewidziany jest dla dzieci w różnych grupach wiekowych (8-11l.)(12-15l.) i zakłada udział w czterech spotkaniach, każde po 1,5 godz.  – Warsztaty odpłatne – 200 zł

Celem spotkań jest, aby dziecko:

  • Przeszło przez etapy symbolicznej żałoby związanej z utratą dotychczasowej rodziny.
  • Oswoiło lęk.
  • Poznało rówieśników, których rodzice też się rozstali.
  • Nauczyło się rozpoznawać emocje i je nazywać oraz budować pozytywne strategie radzenia sobie z nimi.
  • Odbarczyło się z poczucia winy.
  • Odnalazło się w nowej sytuacji i znalazło swoje miejsce w rodzinie.
  • Uzyskało odpowiedzi na trudne pytania.
  • Zyskało większą wiarę w siebie poprzez odkrywanie swoich zasobów.

Terapia indywidualna lub terapia par.

Terapeutka pracuje w nurcie Krótkoterminowej Terapii Opartej na Rozwiązaniach(TSR) – koszt 100 zł za godzinne spotkanie

Mediacje rodzinne

– nieodpłatne dla rodzin z Gdańska, które zgłoszą się za pośrednictwem MOPR

Dla pozostałych osób – 50 zł spotkanie wstępne (premediacje),  140 zł sesja wspólna 1,5-2h, płatne po połowie przez strony

Zadzwoń: 510 217 792