"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy Tobie"

Nowy adwokat w Legal Salutaris

Adw. Joanna Gorszewska

  • adwokat Joanna Gorszewska związana jest z Legal Salutaris od czerwca 2019 r.
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, praca magisterska z zakresu procedury cywilnej
  • ukończyła szkołę prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie
  • związana z adwokaturą od 2012 r., w 2018 r. wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
  • doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach adwokackich, współpracując z kancelariami prawnymi z całej Polski, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw oraz udzielając porad prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna
  • specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego) i prawa gospodarczego. Koncentruje się również na sprawach z zakresu prawa karnego
  • włada językiem angielskim
Zadzwoń: 510 217 792