"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy Tobie"

Mediator

Mediator pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia w spornych kwestiach. Zadaniem Mediatora jest zachęcenie stron konfliktu do aktywności we wspólnych poszukiwaniach optymalnego rozwiązania. Stara się aby każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia, porządkuje podejmowane tematy i ułatwia wzajemne porozumienie się.

Mediator powinien przeprowadzić proces mediacji w taki sposób, by zrównoważyć na ile to możliwe wszelkie braki równości pomiędzy stronami powstrzymać strony przed działaniami manipulacyjnymi, zastraszającymi lub obraźliwymi.

Mediator w sprawach rodzinnych powinien umożliwić stronom sformułowanie takiego planu sprawowania opieki rodzicielskiej tzw. POROZUMIENIA RODZICIELSKIEGO, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz stabilność zarówno dla stron jak i dla ich dzieci.

Dokumentem zamykającym całość pracy mediatora jest protokół z mediacji, którego zadaniem jest zarejestrowanie faktu odbycia spotkania w konkretnym miejscu i z konkretnymi osobami.

Lena Kazimierska

– związana z Legal Salutaris od października 2016 roku:

  • październik 2016r. Asystentka Zarządu
  • październik 2017r. Kierownik Kancelarii
  • czerwiec 2018r. Wspólnik w Legal Salutaris
  • styczeń 2019r. Prokurent
  • lipiec 2019r. Mediator

– absolwentka studiów wyższych z zakresu:

  • inwestycji i nieruchomości
  • rynków finansowych i doradztwa inwestycyjnego
  • pedagogiki
  • mediacji sądowych i pozasądowych

Zadzwoń: 510 217 792