Arrow
Arrow
"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy TOBIE"
Shadow
Slider

Adwokaci współpracujący z Legal Salutaris


Adw. Ewelina Kowalska

 • adwokat związana z Legal Salutaris od stycznia 2012 roku
 • wspólnik w Legal Salutaris od października 2016
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • związana z pomorską palestrą od 2012 roku, w roku 2015 wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego
 • uczestniczyła jako konsultant w projekcie „Profesjonalna Systemowa strategia pomocy dziecku i rodzinie w kryzysie”, dofinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego
 • koncentruje się także na sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego, interesuje się prawem ochrony dziedzictwa kultury
 • ukończyła studiach doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł Doktora Nauk Prawa z wyróżnieniem
 • aktywnie uczestniczy w  życiu naukowym i bierze czynny udział w konferencjach naukowych
 • biegle włada językiem angielskim

Adw. Magdalena Augustyniak

 • adwokat Magdalena Augustyniak związana jest z Legal Salutaris od początku istnienia, jako jeden z twórców i współudziałowców
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • związana z pomorską palestrą od 2006 roku, w roku 2011 wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, w szczególności obejmujących sprawy rozwodowe, związane z władzą rodzicielską nad dziećmi, alimentami i kontaktami z dziećmi, a także w sprawach majątkowych rodzinnych, w zakresie podziałów majątków, w tym działów spadków
 • koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego
 • prowadziła wykłady dla Policji z zakresu interwencji podejmowanych w sprawach rodzinnych
 • nieustannie poszerza swoje kwalifikacje i wiedzę. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek Sądownictwo i Administracja w Kościele
 • biegle włada językiem angielskim

Adw. Krzysztof Kulwikowski

 • adwokat Krzysztof Kulwikowski związany jest z Legal Salutaris od sierpnia 2013 r.
 • wspólnik w Legal Salutaris od grudnia 2016
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • związany z pomorską palestrą od 2010 roku, w roku 2013 wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • specjalizuje sie w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, a także sprawach majątkowych rodzinnych, także w sprawach o odszkodowania i sprawach karnych
 • koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa karnego
 • włada językiem angielskim