Arrow
Arrow
"W sprawach rodzinnych jesteśmy przy TOBIE"
Shadow
Slider

Kontakt

Kancelaria Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 140/112
80-416 Gdańsk

Dane kontaktowe:
tel.: +48 58 760 38 70
tel.: +48 58 760 38 71
tel.: +48 516 973 576
e-mail: biuro@legalsalutaris.pl
Skype: Legal Salutaris Gdańsk

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Kancelaria Gdynia

ul. Świętojańska 91/1
81-381 Gdynia

Dane kontaktowe:
tel.: + 48 798 322 262
tel.: + 48 798 324 100
e-mail: biurogdynia@legalsalutaris.pl
Skype: Legal Salutaris Gdynia

Otwarte w godzinach: 9:00 – 17:00

Nasza strona dla firm: www.opiekaprawnafirm.pl

Krzysztof Rusinowicz  – Prezes Zarządu

e-mail: k.rusinowicz@legalsalutaris.pl
Skype: Krzysztof Rusinowicz

Telefon Interwencyjny

tel: 510-21-77-92
czynny codziennie od 7:00-22:00

fot_kot


Legal Salutaris Spółka z o.o. 80-416 Gdańsk Al.Gen.J.Hallera 140 lok.112 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386941; NIP 957 105 42 70; REGON 221232736 Kapitał zakładowy 15.000 PLN

Legal Salutaris – rachunek bankowy

mBank 67 1140 2017 0000 4402 1262 4187


Wykonanie przelewu z zagranicy na rachunek w mBanku

Jeżeli chcesz wykonać taki przelew, podaj:

  • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i „PL” przed numerem rachunku /IBAN/
  • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy (imię i nazwisko/ nazwa firmy odbiorcy musi być zgodne z numerem rachunku, w przeciwnym wypadku przelew będzie wstrzymywany do czasu wprowadzenia przez bank nadawcy korekty danych odbiorcy)
  • adres odbiorcy przelewu
  • tytuł przelewu
  • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
  • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
  • SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004